Výcvik mentorských dovedností_80_Praha
(VM80_Praha)

Zde je místo pro distanční komunikaci účastníků osmdesátihodinových kurzů.