Podpora tvorby ŠVP na ZUŠ
(ŠVP ZUŠ)

Tento kurz jsme připravovali s cílem podat pomocnou „ruku“ pedagogům základních uměleckých škol při efektivní tvorbě školního vzdělávacího programu v ZUŠ. V průběhu kurzu si prakticky ukážeme využití dvoustupňového modelu vzdělávacích programů. Naučíte se jak na základě „státní zakázky“ představované Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání (dále jen RVP ZUV), vytvořit kvalitní a užitečný vlastní školní vzdělávací program (dále jen ŠVP). Seznámíte se s postupem plánování jednotlivých fází tvorby školního vzdělávacíhoprogramu a budete si moci porovnat svůj dosavadní postup se zkušenostmi celé řadyškol. Osvojíte si základní dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí tvorby jednotlivých částí ŠVP.