Friday, 1 December 2023, 7:53 PM

Site: Vzdělávací portál Do-To
Course: Vyzkoušejte si eLearning (Vyzkoušejte si eLearning)
Glossary: Slovník eLearningu

T

Tutor

... je učitel, který se stará o určitou skupinu studentů a vede je kurzem v eLearningovém prostředí.