Printer-friendly version

Slovník nejfrekventovanějších výrazů eLearningu
Currently sorted By last update descending Sort chronologically: By last update change to ascending | By creation date

eLearning (e-learning)

[ílernynk]

... je vzdělávací proces, při kterém je využita výpočetní technika a internet. Proto může probíhat i pouze distanční formou z tepla vašeho domova.

Cookies

[kůkís] = "sušenky"

... jsou malé textové informace, které se dají uložit na počítači klienta. Z bezpečnostních důvodů je ukládání všech souborů na klientovi zakázáno, cookies jsou jedinou omezenou výjimkou. Ukládají se do dočasných souborů, lze se na ně podívat přes možnosti prohlížeče. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů.

Webový prohlížeč

(též browser [brauzr])

... je počítačový program, který slouží k prohlížení World Wide Webu (WWW). Program umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí jako webovou stránku.

Tutor

... je učitel, který se stará o určitou skupinu studentů a vede je kurzem v eLearningovém prostředí.

Moodle

[můdl]

... byl původně akronym pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (tzv. Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku).

... je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW.

LMS

(Learning Management System)

... je řídící výukový systém, tedy aplikace, jejíž hlavní funkcí je tvorba, distribuce a administrace elektronických vzdělávacích materiálů a kurzů.