Několik praktických zkušeností s eLearningem

Několik praktických zkušeností s eLearningem

1. I distanční skupina může fungovat jako tým

Prostředí eLearningu vám umožňuje klást otázky a získávat na ně reakce od kolegů. I vy můžete přispívat svými nápady, názory a komentáři k předmětu, který studujete - sdílená zkušenost obohacuje. Váš tutor a text kurzu rozhodně nejsou jedinými zdroji informací. Mnoho zajímavého může vzniknout v diskusích s kolegy.

2. Lze studovat odkudkoliv

Velkou výhodou eLearningu je možnost studovat kdekoliv, kde je připojení k internetu, kde nebudete rušeni při práci a ani vy nebudete rušit svoje okolí.

3. Pomáhá nastavení pravidelného režimu

Osvědčilo se nám každodenní připojení a sledování online diskuze pro udržení správného naladění na studované téma. Nárazovost může vyvolávat stres.

4. Pokud se vyskytnou potíže, je třeba je řešit

Pokud se objeví potíže technického rázu – technika není dokonalá J, nebo si nejste jisti, jestli rozumíte dobře některé části kurzu, neváhejte nám to sdělit!

Last modified: Saturday, 7 May 2011, 8:31 PM